08/12/2009

Salut mental i assistència primària

Moltes persones que visiten el seu metge de capsalera en un centre d’assistència primaria ho fan per problemes de salut mental. La crisi que estem vivim ha incrementat aquestes patologies. Angoixes, estres, tristor... neguits que poden derivar en patologies més o menys greus, acaben en les consultes dels metges de família. I el remei no sempre s’ajusta a la dimensió del problema o a la demanda del pacient. Totes les patologies mentals, les severes i les més lleus, demanden temps i una mirada atenta en el seu tractament. Dues variables que no sempre encaixen al sistema públic de salut. En parlem en els propers minuts. Com sempre, des d’Angles diversos. Moltes i significatives han estat les coses que han canviat en els darrer anys en el tractament, prevenció i rehabilitació del problemes de salut mental. I en aquest àmbit de la salut les previsions de futur no són positives. S’alerta d’un augment dels problemes de salut mental en els darrers anys i cada vegada són més els infants i adolescents que els pateixen. És prou eficient el sistema públic de salut front l’abordatge d’aquestes patologies ? Hores d’ara hi ha moltes baixes laborals vinculades a problemes de salut mental i que majoritariament no han sortit de la consulta d’un psiquiatra o d’un psicòleg. Els metges de família són els qui assumeixen el tractament. Segons la gravetat, el deriven als especialistes. De vegades, però les llistes d’espera són llargues. Massa per patologies que alteren considerablement el funcionament quotidia de la persona que les viu i que sent que no pot esperar. A més, als problemes de salut mental sovint s’associen a factors socio-econòmics o d’exclusió social. No és un tema senzill. I per això hem decidit obrir un temps de conversa i reflexió en el programa d’aquesta setmana.

© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl