15/03/2010

Malalts de memòria

Vivim millor. Cada cop més anys. Però un dels problemes associats a l’augment de l’esperança de vida és l’increment de les malalties de la memòria. La lluita contra l’Alhzèimer i les malalties neurodegeneratives lligades a l’envelliment és un dels grans reptes que té plantejats la nostra societat en aquest segle XXI. Alt nivell de discapacitat que suposa pels malalts i l’afectació que provoca en familiars i cuidadors, converteixen aquestes patologies en malalties dures, complexes. Només amb major coneixement i sensibilitat social i amb apostes decidides en l’àmbit de la recerca, podrem lluitar millor contra les malalties de la memòria. Algú va dir un dia que són els problemes sense resoldre els que mantenen activa la ment... Les malalties de la memòria creixen en la nostra realitat més propera. El coneixement, la divulgació i l’aposta decidida per la recerca són les claus de volta per millorar la qualitat de vida de malalts i de cuidadors. Ja pots veure el programa "Malalts de memòria" pel xip/tv.


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl