14/09/2010

La crisi del "top manta"

Jove, estranger, sense papers i explotat per alguna màfia. Omplen carrers i places de molts municipis de Catalunya per intentar buscar-se la vida. Aquest és el perfil dels manters que intenten esgarrapar uns euros amb la venda de productes il.legals. Calafell i el Vendrell van voler normalitzar el Top Manta i van habilitar zones per a ells. La proposta, sense precedents, va obligar a intervenir al govern de la Generalitat que ha acabat amb la venda tolerada dels top manta. Però quin és l’origen del problema? De les màfies que els controlen, de tots aquells que els hi compren productes? Els manters conctitueixen un problema econòmic, social i per a alguns d’imatge, diuen que la seva presència ofereix una visió subdesenvolupada del pais. Un informe de la Cambra de Comerç xifra els danys dels manters: deterioren en un 49 per cent la imatge, provoquen un 23 per cent de danys Industrials i un 24 de danys laborals i socials Venen bolsos i relllotges falsificats de manera il.legal sense pagar cap impost i tot ique no ho sembli són un atractiu pels turístes. A la vegada són una competència deslleial pels comerciants que si que estan obligats a passar per caixa. Pels comercuants de la zones turístiques el problema encara no està resolt, què passarà en les properes vacances? En alguns municipis s’ha optat per multar als clients com a mesura disuasoria, és aquesta una mesura adecuada? Els manters són un problema que ha de resoldre la política de proximitat? Per on passen les solucions al top manta? Desprès de l'estiu, torna l'Angles a la vostra televisió local.

© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl