28/09/2010

Què puc ser quan sigui gran ?

Què puc ser quan sigui gran?

Professor virtual, policia del clima o enginyer de vehicles alternatius. Són els noms d’algunes de les professions del futur… que fins ara eren desconegudes.
En els propers 10, 20 o 30 anys les necessitats del mercat de treball vindran determinades per tot allò relacionat amb el desenvolupament científic i tecnològic, les xarxes socials, el canvi climàtic i l’envelliment de la població. Segons un estudi de la Comissió Europea gairebé tres quartes parts de les feines es concentraran al sector serveis i una de cada tres exigirà un alt nivell de qualificació.
El que fins ara estava clar era que els nivells d’estudis anaven directament relacionats amb la feina. Segons alguns experts, en el futur hi haurà altres elements determinats.
En una societat en què els canvis tecnològics faran que els coneixements de seguida es quedin obsolets, un dels grans valors afegits serà la capacitat per formar-se i per adaptar-se. Les empreses crearan feines que fins llavors no existiran i que no tindran cap relació amb una carrera universitària; en aquests casos, la flexibilitat dels individus serà la clau.
Amb una xifra d’atur propera als 4 milions de persones a tot Espanya, estem preparats per pensar en aquest horitzó laboral?


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl