13/10/2010

La medicina del futur

Curar, prevenir, investigar... Aquestes són algunes de les funcions de la medicina. D’Hipòcrites a la medicina moderna han passat milers d'anys que han permès resoldre de manera més precisa els problemes de salut. El progrés i la medicina han anat de la mà, superant epidèmies i grips i plantant-li cara a la SIDA, als problemes de cor, a la diabetis... Fent de les greus malalties una oportunitat per investigar i per ajudar les persones. Trasplantaments de cara, de pulmó, de braços... operacions que fa uns anys diríem que eren de ciència ficció. Per sort la medicina del futur ja ajuda a superar malalties que abans eren mortals. No només s’ha reduït la mortalitat en moltes malalties sinó que els tractaments han evolucionat i s’ha personalitzat. Aquest punt ens porta a parlar de la medicina traslacional, que és aquella que va de la taula del laboratori al llit del pacient i a l’inrevés, aquella que fomenta l’aplicació directa en pacients concrets i determinats de tot allò que s’ha descobert fent experiments. Fins a on pot arribar aquest tipus de medicina? Quin és el seu futur?


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl