19/10/2009

Més sols que mai ?

Estem més conectats que mai. Disposem de més informació, de majors recursos de comunicació, de xarxes socials més solvents i eficients.... i malgrat tot, LA SOLEDAT continua sent un mal del nostre temps. La modernitat, els nous temps han donat aquesta experiència un nou traç. Una nova forma, que de vegades ens fa dificil detectar-la. Però tot i que no ho sembli, de gent sola, n’hi ha molta i per motius molt diversos. La soledat és un simptoma clar d’exclusió. I en societats com la nostra hi ha molta gent exclosa. Al margé dels patrons de conducta o relació establerts socialment. Des de persones grans, sobretot dones, que viuen soles, aillades de la realitat en molts barris de grans concentracions urbames, fins a gent jove o madura que no es sent reconeguda, respectada o valorada en el context de la seva comunitat. Solitud que produeix neguits i angoixes que ens paralizten i ens acaben aillant molt més encara. Persones que tot i no estar soles, físicament, enmalateixen de soledat. Més sols que mai ? Aquest és l’enunciat que avui us presentem a l’Angles

© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl