27/10/2009

Investigació i desenvolupament; el valor de l'economia del coneixement

De primer nivell, així és la investigació que s'està fent a Espanya i a Catalunya. Amb les dades a la mà Espanya està entre els cinc primers països d'Europa en investigació biomèdica, per exemple. Si fa uns anys els cervells en diferents matèries marxaven a estudiar fora del país , ara , són els estrangers els qui decideixen venir a estudiar a Espanya. Des de l'any 2004 s'han triplicat les aportacions del govern central en recerca i desenvolupament. La indústria del coneixement s'ha obert pas i s'ha consolidat. Els teixits urbanístics de les ciutats han viscut en paral·lel aquest creixement amb la proliferació de parcs tecnològics, científics de recerca i d'investigació que han impulsat la creació d'empreses i li han posat valor a moltes hores d'investigació. Estudiar, analitzar i resoldre en benefici de la societat, ja que un dia o altre ens aprofitarem d'algun dels seus descobriments....així treballen els investigadors. Però quin paper ocupa aquesta feina tan solitària en la societat actual? La tasca dels investigadors està prou reconeguda? Com afectarà a la investigació la retallada de la inversió que el govern central ha previst en els pressupostos del proper any? La crisi pot incidir en el bon estat de la investigació?

© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl