03/11/2009

Arribar a final de mes.

Un 60% de les famílies té problemes per arribar a final de mes. Són dades de l’Institut Nacional d’estadística que corresponen al darrer trimestre de 2008 i principis de 2009. L’atur registrat al llarg d’aquest any, que continua a l’alça, (98.900 aturats més l’octubre) no fa preveure una millora en aquests percentatges. El que les xifres constaten és que creix el nombre de famílies que viu alguna mena de dificultat per assumir totes les despeses que tenia fins ara, sobretot, els imprevistos que sovint assalten l’economia familiar. Per tres de cada deu llars, el fet que s’espatlli la rentadora o que la nevera no funcioni o que s’hagi d’avisar un lampista per fer front una averia important, suposa un problema. Moltes famílies, afectades per la crisi, viuen al límit de les seves possibilitats. Altres es situen directament al llinda de la pobresa. Són els efectes reals del deteriorament de l’economia en la vida de milers de persones cada dia. Aquesta és la lletra menuda. El detall dels efectes de la crisi en la vida de moltes persones. En el seu dia a dia. Les situacions més extremes fan que s’activin els “airbags” socials. Molts Ajuntaments han vist incrementada les seves partides pressupostaries per fer front a l’augment de la demanda d’ajut per part de moltes famílies. Però aquest 60% del que parlen les estadístiques genera també molts espais de reflexió sobre el nivell de despesa assumida fins el moment per les famílies i la possibilitat en temps de dificultat, de mantenir el grau de deute o el nivell de consum. La incertesa, que a curt o mig termini s’intueix en moltes economies familiars, fa que sigui difícil prendre decisions sobre com fer front aquesta situació. Molts treballadors, classes mitjanes sobre tot, han construït el seu nivell de despesa en base a la seva nòmina mensual. Si la nòmina trontolla, l’economia familiar entra en fallida. De tot plegat en volem parlar avui a l’Angles.

© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl