16/11/2010

La custodia compartida preferent

14 de juliol, el Parlament donava llum verda a la llei que modifica el Codi Civil de Catalunya que fa referència a la família i la responsabilitat dels progenitors vers els fills en cas de separació o divorci. Segons la nova llei sempre que es pugui s'ha de mantenir la custòdia compartida.

Tot i que en darrera instància qui decideix és el jutge. Les defensores dels drets de les dones creuen que la igualtat entre homes i dones no ha avançat tant com per obligar per llei a la custodia compartida. Per a  alguns advocats en canvi és una mostra que les lleis es mouen al ritme de la societat.

Tot i que el més freqüent és que la custodia es doni de manera preferent a la dona. Pero els homes fa anys que es queixen d’aquesta situacio i volen que es valori la seva capacitat per cuidar dels fills. Alguns diuen que de la custodia compartida se n’acaba fent un negoci ja que pels pares suposa no haver de pagar tant en pensions alimentàries,

I en els  fills…qui pensa en els fills? Sovint es fan servir com a moneda de canvi contra l’exconjugue.  Segons alguns estudis queda demostrada la necessitat de la custòdia compartida per un major benestar dels fills sempre i quan i axiò es bàsic els pares tinguin una bona relació.  La custodia compartida és la millor de les alternatives?


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl